Smjena vlasti u Luksemburgu?

admin
Autor članka: admin 30 svibnja, 2015 23:04

Smjena vlasti u Luksemburgu?

Prvi put nakon 1979. godine kršćansko-socijalna partija (CSV) sada već bivšeg premijera Junckera odlazi u opoziciju. Na takvu odluku je primorala, za većinu neočekivana, liberalno-levičarska koalicija demokrata (DP), socijalista (LSAP) i zelenih (Déi Greng).

Od 60 poslaničkih mjesta u luksemburškom parlamentu, novoformirana koalicija će zauzimati 32. Demokrate i socijalisti sa po 13, dok preostalih 6 mjesta pripada zelenima.

Novi premijer

Premijersko mjesto će pripasti Xavieru Bettelu, trenutačnom gradonačelniku grada Luksemburga. Advokat po vokaciji, parlamentarac od svoje 26. godine, 40-ogodišnji Bettel ni jednog trenutka nije krio svoje homoseksualne sklonosti.

Nova vlast i muslimani

Mnogi se pitaju kakav će biti odnos nove vlasti prema preostaloj obavezi konvencionisanja islama u Luksemburgu. Odlazeća kršćansko-socijalna partija (CSV) je barem deklarativno, mada ne i praktično, podržavala potpisivanje konvencije po ugledu na druge vjerske zajednice u Luksemburgu. U ranijim izjašnjavanjima novih koalicionih partnera DP, LSAP i Déi Greng, izrazili su sklonost ka primjeni njemačkog modela poreza na „crkve“ kroz koji bi se finansirale sve vjerske zajednice.

U svakom slučaju, stvari će se morati pomjeriti s mrtve tačke, jer su muslimani, iako druga vjerska zajednica po brojnosti u Luksemburgu, ujedno i jedina koja i dalje čeka na konvencionisanje, tj. na ravnopravan tretman. Svake godine se iz državnog budžeta za katolike izdvoji 50 miliona €, za protestante, 687 000 €, jevrejskoj vjerskoj zajednici 460 000 €, pravoslavcima 280 000 €, anglikancima 151 000 €, i na kraju muslimanima sramnih 2 480 €.

Šura (Shoura), vrhovno predstavničko tijelo muslimana u Luksemburgu za sada izgleda i više nego odlučna izboriti se za ravnopravan status i tretman muslimana. Ostaje da vidimo u kojem će pravcu ići pregovori nove Vlade i Šure.

Ćeman Muhamed

admin
Autor članka: admin 30 svibnja, 2015 23:04