Serijal “Dugo svitanje” pruža uvid u naš identitet (VIDEO)

Ceman
Autor članka: Ceman 12 lipnja, 2019 10:24

Serijal “Dugo svitanje” pruža uvid u naš identitet (VIDEO)

Serijal “Dugo svitanje” ekranizacija je istoimenog romana bosanskohercegovačkog književnika Halida Kadrića u kojem se autor prošetao perom kroz cijeli 20. vijek ne izostavljajući nijednu godinu, niti jednu ličnost iole bitnu u historiji bošnjačkog naroda. 
Ovaj historijski serijal govori protiv samozaborava i služi za prenošenje našeg narodnog, kolektivnog iskustva. A steći iskustvo i prenijeti isto mlađim naraštajima jedna je od glavnih karakteristika Čovjeka.
Ovaj serijal će nam skrenuti pažnju na nas, na naše izazove ali i na naše obaveze.
Ne očekujemo da će bilo ko putem ovog serijala dobiti potpune i sve odgovore o svom identitetu, ali se nadamo da će podstaći svakog od gledaoca ponaosob da napravi paralelu između 1900. i 2000. godine, a zatim i uporediti našu savremenu nacionalnu svijest, sa onom nekadašnjom – na pragu XX vijeka. Da li je moguće, iako je proteklo više od 100 godina, da je stanje gotovo pa identično kada je u pitanju nivo naše svijesti i izazovi s kojima se kao narod suočavamo?
Svakako, mi ne smatramo da nije došlo do pomaka, ali ono što nam serijal “Dugo svitanje” sugeriše je obaveza svake generacije da iznova spozna stubove svog identiteta te da nastoji afirmirati i iznjegovati iste.
Neka ovo bude i poziv svima nama, da se potrudimo i uradimo sve što je u našoj moći kako bi omogućili bolji kontekst življenja i samospoznaje budućim generacijama Bošnjaka na izlazu XXI stoljeća u odnosu na početak XX ali i XXI stoljeća.

.
IDENTITET.LU
.
Ceman
Autor članka: Ceman 12 lipnja, 2019 10:24