Održano predavanje za žene u džematu AIC SUD u Ešu

admin
Autor članka: admin 2 lipnja, 2015 00:28

Održano predavanje za žene u džematu AIC SUD u Ešu

U prostorijama džemata AIC SUD u Ešu, u ponedjeljak 23.juna 2014.godine, sa početkom u 14.00 h održano je predavanje za žene na temu ”Žena – biser islama”.

Izlagač je bila profesorica Islamske vjeronauke Mersada Nuruddina Agović koja je predstavila ulogu žene od vremena Have r.a. do današnjih dana. Poseban osvrt profesorica Agović je posvetila ulozi znamenitih muslimanki: Asje faraonove žene, žene Ejuba a.s., majke Isa a.s. Merjeme r.a., Hatidže r.a. i ostalih supruga Poslanika Muhammeda s.a.v.s., Fatime kćerke Muhammeda s.a.v.s. i drugih. Naglašena je specifična uloga žene kao majke, supruge, kćerke, stuba kuće i odgajateljice, kao i njena uloga u izgradnji prosperitetnog moralnog društva.
U utorak, 24.juna, sa početkom u 18.00 h, profesorica Nuruddina je održala predavanje na temu ”Islamski identitet” kojom prilikom su, osim vjerskog, djelimično obrađena obilježja i nacionalnog i kulturnog identiteta naroda.

Agović je u svom izlaganju istakla da su se pripadnici Islama oduvijek brinuli o očuvanju islamskog identiteta, između ostalog, i čineći hidžru iz Mekke u Medinu, kao i svaku buduću hidžru. Kazala je da islamski identitet jednog naroda obavezno podrazumijeva školovanje, tj. obrazovanje pripadnika islama u skladu sa prvom naredbom sadržanom u objavi ,,Ikre!” (Uči!)
Islamski identitet podrazumijeva razvijenu svijest o potrebi pokoravanja Stvoritelju dž.š., zatim izgradnji lijepih međuljudskih odnosa, čak samilosti prema životinjama, razvijanja čovjekove ekološke svijesti itd. ,,Vjera se mora okolini prezentirati na najljepši način!” – zaključila je, između ostalog, profesorica Agović.
Među prisutnim članicama džemata u Ešu bila je i poneka pripadnica druge etničke grupe kojima su Bošnjakinje članice džemata Anela Hamidović-Ćeman i Alma Kočan-Čalaković prevodile izlaganje teme sa bosanskog na francuski jezik. Druženje su svojim prisustvom obogatili i najmlađi članovi džemata.

Danas se planiraju upriličiti kreativne radionice na kojima će Bošnjakinje Luksemburga savladati osnove slikanja, izrade kaligrafskih radova, nakita i suvenira.

IDENTITET.LU

admin
Autor članka: admin 2 lipnja, 2015 00:28