Novi izdavački poduhvati džemata AIC SUD: Tajne sure EL-FATIHA

Ceman
Autor članka: Ceman 4 rujna, 2015 09:32

Novi izdavački poduhvati džemata AIC SUD: Tajne sure EL-FATIHA

Nedavno je iz štampe izašla knjiga Tajne sure EL-FATIHA, autora Eldar Tutnića. Izdavač knjige je džemat AIC SUD iz Eša (Esch/Alzette). Karakteristike ove knjige su da je u njoj na vrlo detaljan način predstavljen komentar sure El-Fatiha. Prilikom pisanja ove knjige autor je koristio preko 100 izvora, kako klasičnih tako i savremenih autora. Nastojao je da obradi suru El-Fatiha kako do sada još niko na našem jeziku nije obradio. Poglavlja su poredana sljedećim redoslijedom: 1. Uvod; 2. O suri El-Fatiha; 3. O njenoj vrijednosti; 4. Tumačenje euze i bismile; 5. Tefsir sure El-Fatiha; 6. Spomen izraza AMIN; 7. Tajne sure El-Fatiha; 8. Šerijatski propisi sure El-Fatiha; 9. Zaključak; 10. Biografija autora. Ovo je autorovo prvo kompletno autorsko djelo. Vjerovatno da i ne postoji musliman koji ne zna bar Fatihu od Kur’ana. Svaki dan je učimo i slušamo, a vrlo malo znamo njen komentar. Autor je koristio pri pisanju ovog djela 23 tefsira Kur’ana, a najviše je korišten tefsir imama Taberija, zatim Ibn Kesir, Kurtubi i Edvaul-bejan od šejha Šenkitija. Urednik ove knjige je doc. dr. Esmir Halilović. Njen recenzent je Senad Muhić, prof. Stručni konsultanti su prof. Amel Sarajlić i mr. Mensur Valjevac. Lekturu i korekturu uradili su Harun Hasić i njegova hanuma Fatima Mušinović.

U Luksemburgu knjigu možete kupiti u prostorijama džemata AIC SUD u Ešu po vrlo pristupačnoj cijeni od 5 €. Sva sredstva od prodaje knjige u Luksemburgu biće iskorištena za dawetske aktivnosti džemata, tako da kupovinom ove knjige a zatim i njenim čitanjem doprinosite da plemenito znanje dođe ne samo do vas već i do drugih.

IDENTITET.LU

Ceman
Autor članka: Ceman 4 rujna, 2015 09:32