Muslimani Luksemburga na čelu sa Šurom odgovorno nose preuzeti emanet

Ceman
Autor članka: Ceman 13 ožujka, 2017 11:49

Muslimani Luksemburga na čelu sa Šurom odgovorno nose preuzeti emanet

Nakon što je proces konvencionisanja islama u Luksemburgu uspješno priveden kraju, vrhovni predstavnički organ muslimana Velikog vojvodstva – Šura (Shoura), nastavlja sa svojim radom fokusirajući se na rešavanje preostalih otvorenih pitanja za muslimane ove zemlje.

U tom kontekstu, nedavno je raspisan konkurs za mjesto sekretara Šure, tako da će u bliskoj budućnosti biti objavljeno ime kandidata koji je odabran da obavlja tu, za muslimane ali i za sve ostale građane Luksemburga, vrlo važnu odgovornost.

Ujedno, svi preostali džematu u Luksemburgu izuzev jednog, koji do sada nisu bili članovi Šure, predali su svoj zahtjev za pristup istoj, tako da se trenutno ulaže veliki napor na putu usaglašavanja svih detalja kako bi se i taj započeti proces uspješno realizovao.

Već duži period Šura aktivno radi i na uspostavljanju dobrih odnosa sa raznim značajnim institucijama, ustanovama i predstavničkim tijelima. U tom kontekstu značajno je pomenuti napore koji se ulažu kako bi se uspostavila bratska suradnja sa ambasadom Saudijske Arabije u Briselu, sa ciljem olakšavanja procedure izdavanja viza za hadžije iz Luksemburga kojih je iz godine u godinu sve više. S tim u vezi, realizovan je značajan napredak u odnosu na prethodni period, čemu svjedoči i ponuda ambasade Saudijske Arabije da u svojstvu gostiju Čuvara dva sveta harema, tj. kralja Selmana i o njegovom trošku, na hadž ove godine otputuju 2 muslimana iz Luksemburga. Na ponudu ambasade, Šura je zatražila od svih džemata članova, da predlože po 2 kandidata, te se nakon objedinjavanja imena svih predloženih kandidata, obavilo izvlačenje sretnog dobitnika. Izvlačenje se obavilo u subotu veče u prostorijama džemata AIL. Na početku, prisutnima se kratkim vazom obratio hafiz Edis ef. Gorčević. Zatim je obavljeno izvlačenje. Iz kutije sa ceduljicama na kojima su napisana imena  kandidata, izvučeno je ime Mustafe Junuzovića koji je predložen ispred džemata CCIL-a. Druga osoba koja će u istom aranžmanu ove godine ići na hadž je Sabahudin Šehić ispred džemata AIL, kojem je prethodne godine ambasador Saudijske Arabije u Briselu lično u prisustvu članova Šure obećao odlazak na taj mubarek put. Na kraju večeri, sakupljana su novčana sredstva za potrebe kupovine prostorija za džamiju u gradu Differdanže, te je tom prilikom prikupljeno 2 760 €, sa čime su muslimani Luksemburga još jednom potvrdili svoje jedinstvo i dobre međubratske odnose.

Sigurno smo da će i u narednom periodu, Šura kao predstavnički organ muslimana Luksemburga, ali i džemati kao osnovne organizacione jedinice muslimana uopšteno, odgovorno nositi emanet koji su preuzeli.

.

IDENTITET.LU

.

 

Ceman
Autor članka: Ceman 13 ožujka, 2017 11:49