Luksemburg: Pomozimo napaćenu djecu Sirije

admin
Autor članka: admin 31 svibnja, 2015 00:23

Luksemburg: Pomozimo napaćenu djecu Sirije

Suradnja džemata AIC SUD iz Eša (Esch/Alzette) i humanitarnog udruženja SOLIDARNOST iz Bihaća

Procjenjuje se da je trenutno više od 10 miliona ljudi pogođeno ratnim dešavanjima u Siriji. Polovinu od tog broja predstavljaju djeca. Na hiljade djece je ubijeno, na hiljade ranjeno, a ne smijemo ni zamisliti koliko njih je doživjelo razno maltretiranje, šikaniranje, strah, napuštanje domova, glad, žeđ i studen.

Udruženje “Solidarnost” sa sjedištem u Bihaću, BiH, među mnogobrojnim pokrenutim humanitarnim projektima, organizuju i sakupljanje novca koji će se upotrbijebiti za kupovinu mlijeka i pelena za sirijske bebe. Odgovarajući na apel udruženja “Solidarnost” džematlijke džemata AIC SUD iz Eša u akciji koja je trajala samo nekoliko dana, uspjele su sakupiti novčani iznos u visini od 500 €, koji je već uplaćen na žiro-račun udruženja “Solidarnost”.

Istovremeno, džematlijke pomenutog džemata iz Eša pokrenule su akciju prikupljanja novčanih sredstava koja će se upotrijebiti za izgradnju bunara u Somaliji. Novčana sredstva se prikupljaju uglavnom od prodaje kolača u prostorijama džemata AIC SUD, koje svaki dan vrijedne džematlijke pripreme i učine dostupnim u džematskoj kafeteriji. Cijena jednog kolača iznosi 1 €, a potrebno je sakupiti oko 2 000 € za izgradnju jednog bunara, koji će nositi ime džemata AIC SUD iz Eša.
bunarbosna
Ukoliko želite da na bilo koji način pomognete jedan od ova dva pomenuta humanitarna projekta, kontaktirajte Odbor džemata AIC SUD iz Eša, putem e-mail adrese: aicsud@pt.lu

Također, ukoliko želite, novčana sredstva možete direktno uplaćivati na gore istaknuti žiro-račun humanitarnog udruženja “Solidarnost”.

Podržimo ove humanitarne akcije i pokažimo da smo jedan ummet, jedno tijelo, i da imamo osjećaja za nedaću drugog, jer do juče smo i sami bili potrebni tuđe pomoći.

IDENTITET.LU

admin
Autor članka: admin 31 svibnja, 2015 00:23