Luksemburg: Na konstituivnoj sjednici Šure za predsjednika izabran Sabahudin Selimović

admin
Autor članka: admin 2 lipnja, 2015 22:55

Luksemburg: Na konstituivnoj sjednici Šure za predsjednika izabran Sabahudin Selimović

Članovi novog saziva Šure

Nakon izbora za novi saziv Šure (Shoura) tj. Islamske zajednice u Luksemburgu održanih polovinom tekućeg mjeseca, uslijedilo je i održavanje prve konstituivne sjednice novoizabranog saziva Šure – vrhovnog predstavničkog tijela muslimana u Luksemburgu.

Za predsjednika Šure ponovno je izabran Sabahudin Selimović, koji je i u prethodnom sazivu Šure obnašao odgovornost predsjednika, te koji je na izborima za Šuru osvojio najveći broj glasova. Za potpredsjednika je izabran Anouar Karleskind, inače Francuz koji je konvertirao na islam, dok je drugi potpredsjednik Soufyan Clori, također konvertit italijanskog porijekla koji istovremeno uspješno obnaša odgovornost predsjednika džemata CCIL na Mameru. Za sekretara je izabran Ender Ulcun, inače turskoga porijekla. Za zamjenika sekretara izabran je Muhamed Ćeman, dok je odgovornost blagajnika povjerena Nurdinu Sinanoviću.

Podsjetimo, u novom sazivu Šure, podrškom tj. glasanjem muslimana u Luksemburgu koji su izašli na birališta, izglasan je 1 kandidat džemata LJM sa Bonevoie, zatim su izglasana po 2 kandidata džemata CCIL sa Mamera, CCINS iz Diekircha, CIL iz Luksemburga i AIL sa Bonnevoie, dok je ispred džemata AIC SUD iz Escha izglasano čak 3 kandidata, što najbolje pokazuje koji je stav i mišljenje muslimana u Luksemburgu povodom zadnjih pozitivnih promjena koje su se desile u tom džematu a sa kojima je javnost već upoznata.

Pored 12 članova Šure (1+2+2+2+2+3), u novom sazivu će se također naći i 2 posmatrača delegirana ispred nedavno osnovanog džemata AIW iz Wiltza. Prisustvo delegata džemata AIW proizilazi iz njihove želje da se pomenuti džemat priključi Šuri, te je njihova posmatračka misija unutar Šure u kontekstu procesa koji je predviđen statutom Šure, a ima za cilj osigurati njihovu uspješnu integraciju unutar te institucije.

Shodno tome da Bošnjaci predstavljaju ubjedljivo najveću muslimansku etničku skupinu u Luksemburgu, recipročno toj činjenici ne čudi podatakak da čak 2/3 novog saziva Šure konstituišu Bošnjaci, a među njima i jedan nosilac najvećeg ratnog priznanja Zlatni ljiljan, na ponos cjelokupnoj muslimanskoj a osobito bošnjačkoj populaciji u Luksemburgu.

IDENTITET.LU

admin
Autor članka: admin 2 lipnja, 2015 22:55