Luksemburg/Makedonija: Okončana aprilska akcija – Krava i tele predati porodici Herović

Ceman
Autor članka: Ceman 14 svibnja, 2020 14:39

Luksemburg/Makedonija: Okončana aprilska akcija – Krava i tele predati porodici Herović

Podrška dobrih ljudi, uprkos pandemijskom ambijentu, nije izostala ni tokom aprilske humanitarne akcije. Zajedničkim naporom, sakupili smo dovoljno sredstava za kupovinu krave koja se prije neki dan i otelila, te su oni sada vlasništvo porodice Herović.

Sedmočlana porodica Herović zahvalna je svim učesnicima akcije, te upućuju dove Uzvišenom za zdravlje i berićet svih naših dobrotvora.

Slijede inicijali dobročinitelja koju su svojim novčanim prilozima omogućili realizaciju aprilska humanitarne akcije:

 • A. A. – 50 €
 • A. S. – 50 €
 • A. Z. – 20 €
 • S. M. – 30 €
 • I. A. – 20 €
 • G. V. – 30 €
 • A. B. – 50 €
 • S. H. – 30 €
 • M. A. – 50 €
 • S. Z. – 20 €
 • J. E. – 15 €
 • M. Z. – 50 €
 • M. B. – 10 €
 • R. S. – 50 €
 • M. R. – 50 €

 • K. R. S. – 50 €
 • K. Dž. – 15 €
 • O. A. – 150 €
 • A. Z. – 150 €
 • K. M. – 40 €
 • E. D. – 50 €
 • E. S. – 10 €
 • M. D. – 20 €
 • A. H. – 20 €
 • M. Ć. – 20 €
 • J. D. – 30 €
 • E. S. – 10 €
 • V. D. – 20 €
 • Ć. M. – 50 €
 • N. N. – 40 €

Ukupno 1’200 €, iznos koji je utrošen za kupovinu i dostavu krave i teleta koje možete vidjeti na fotografiji objavljenoj u sklopu ovog priloga.

Zahvaljujemo se svim učesnicima akcije i aktivistima na terenu čija tehnička pomoć je značajno doprijenela realizaciji zamišljenog. – Uzvišenog molimo da svima nama podari uputu i bereket u zdravlju, porodici i imetku.

Sa ovim upspješno je okončana još jedna naša akcija. Naredna humanitarna akcija, za mjesec maj, biće pokrenuta na našem portalu u toku sutrašnjeg dana. Za maj mjesec na redu je Sandžak.

Budite nam i dalje podrška, i ne zaboravite kur’anski princip. – “Onaj koji čini dobro – sebi ga čini, a onaj ko radi zlo – radi protiv sebe, a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti.” (sura El-Džasije, 15. ajet)

.

IDENTITET.LU

.

 

Ceman
Autor članka: Ceman 14 svibnja, 2020 14:39