Luksemburg/Kosovo: Okončana septembarska akcija – Predata steona krava porodici Trubljanin

Ceman
Autor članka: Ceman 10 listopada, 2018 09:24

Luksemburg/Kosovo: Okončana septembarska akcija – Predata steona krava porodici Trubljanin

Septembarska humanitarna akcija realizovana je, kao po običaju, uspješno i na veliko zadovoljstvo porodice Trubljanin. 

Prikupljena sredstva omogućila su nam kupovinu dobre steone krave koja je predata petočlanoj porodici Trubljanin iz Vitomirice, na Kosovu.

 

Svojim novčanim prilozima realizaciju akcije omogućili su:

 

 • E. D. – 50
 • J. D. – 40
 • I. A. – 20
 • E. T. – 100
 • M. Ć. B. – 20
 • Z. S. – 40
 • E. S. – 20
 • A. C. – 51
 • R. Ć. – 20
 • Z. Š. – 20
 • Š. H. 20
 • F. L. – 50
 • M. K. – 10
 • K. M. – 10
 • I. A. – 10
 • M. Ć. – 20
 • E. R. – 20
 • V. D. – 20
 • H. S. – 40
 • A. L. – 100
 • A. S. – 30
 • S. K. – 20
 • E. H. – 20
 • E. D. – 20
 • A. K. – 20
 • A. H. – 20
 • M. Ć. – 19
 • E. H. – 10
 • N. S. – 20
 • S. H. – 30
 • E. K. – 20
 • R. Š. – 50
 • M. B. – 20
 • F. P. – 30
 • S. L. – 50
 • R. Š. – 20
 • S. R. – 40
 • S. S. – 30
 • H. H. – 20
 • S. Z. – 20
 • D. R. – 20

 

Ukupno 1’210 €, od kojih je 1’200€ utrošeno za kupovinu steone krave, a 10 € za transakcijske troškove.

 

Porodica Trubljanin srdačno se zahvaljuje svim učesnicima ove akcije, a također se i mi zahvaljujemo u ime našeg portala. Ujedno se zahvaljujemo i aktivistima na terenu čija tehnička pomoć je značajno doprijenela realizaciji zamišljenog. – Uzvišenog molimo da svim učesnicima podari uputu i bereket u zdravlju, porodici i imetku.

Sa ovim upspješno je okončana još jedna naša akcija. Naredna humanitarna akcija, za mjesec oktobar, biće pokrenuta na našem portalu vjerovatno još koliko danas. Za oktobar mjesec na redu je Bosna. – Porodica koju ćemo uz Allahovu pomoć pomoći doista je u teškom materijalnom stanju tako da će im dodjela krave itekako biti od pomoći.

Budite nam i dalje podrška, i ne zaboravite kur’anski princip. – “Onaj koji čini dobro – sebi ga čini, a onaj ko radi zlo – radi protiv sebe, a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti.” (sura El-Džasije, 15. ajet)

.

IDENTITET.LU

.

Ceman
Autor članka: Ceman 10 listopada, 2018 09:24