Luksemburg/Kosovo: Okončana oktobarska akcija – 11 ovaca predato porodici Isović

Ceman
Autor članka: Ceman 8 studenoga, 2022 14:18

Luksemburg/Kosovo: Okončana oktobarska akcija – 11 ovaca predato porodici Isović

Još jedna uspješno realizirana humanitarna akcija je iza nas. Tokom mjeseca oktobra, zahvaljujući vašim donacijama poštovani čitatelji, prikupili smo dovoljno sredstava za kupovinu deset ovaca i ovna za porodicu na Kosovu.

Uz nesebičnu pomoć naših aktivista na terenu, uvažavajući molbu porodice Isović, ovog puta napravili smo izuzetak i umjesto krave kupili smo i dodijelili ovce i ovna.

Vidno obradovana porodica, zahvaljuje svim učesnicima akcije, čineći dovu Uzvišenom da ih nagradi naljepšom nagradom zbog iskazanog dobročinstva.

Svojim prilozima, realizaciju oktobarske humanitarne akcije omogućili su:

 • H. E. – 25
 • S. H. – 30
 • S. Z. – 20
 • G. V. – 30
 • I. A. – 20
 • A. H. – 20
 • M. Ć. – 20
 • A. I. – 10
 • S. Z. – 20
 • B. N. – 20
 • M. P. – 20
 • S. B. – 50
 • S. H. – 25
 • A. A. – 25
 • A. H. – 20
 • F. L. – 20
 • E. H. – 10
 • J. J. – 20
 • E. I. – 20
 • N. F. – 10
 • E. H. – 20
 • E. T. – 20
 • M. D. – 20
 • M. Č. – 30
 • A. Š. – 20
 • M. Š. – 20
 • M. T. – 50
 • L. R. – 5
 • S. K. – 20
 • S. V. – 20
 • S. H. – 20
 • A. I. – 20
 • A. G. – 10
 • A. H. – 20
 • Z. Š. – 10
 • B. M. – 20
 • S. O. – 20
 • M. M. – 20
 • F. N. – 10
 • S. K. – 20
 • S. V. – 10
 • Dž. Z. – 10
 • B. M. – 20
 • E. H. – 20
 • E. K. – 20
 • V. D. – 10
 • E. M. –  20
 • L. K. – 100
 • Š. N. – 20
 • I. K. – 20
 • H. S. – 20
 • E. T. – 20
 • D. H. – 20
 • R. Š. – 50
 • E. D. – 50
 • Č. M. – 20
 • A. Ć. – 20
 • Z. M. – 20

Prikupljen je iznos od ukupno 1’300 €, koji smo utrošili za kupovinu 10 ovaca i ovna.

Uzvišenog molimo da nagradi naljepšom nagradom sve učesnike ove akcije – kako one koji su svojim prilozimo omogućili njen uspjeh, tako i one koji su na bilo koji drugi način pomogli njenu realizaciju.

Akciju za mjesec novembar pokrenućemo prije kraja sedmice. Na redu je Bosna. – Nastojaćemo pomoći jednoj od tamošnjih socijalno ugroženih porodica.

Budite nam i dalje podrška, i ne zaboravite kur’anski princip. – “Onaj koji čini dobro – sebi ga čini, a onaj ko radi zlo – radi protiv sebe, a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti.” (sura El-Džasije, 15. ajet)

.

IDENTITET.LU

.

Ceman
Autor članka: Ceman 8 studenoga, 2022 14:18