Luksemburg/Kosovo: Okončana januarska akcija – Krava i tele predati porodici Međedović

Ceman
Autor članka: Ceman 10 veljače, 2022 16:53

Luksemburg/Kosovo: Okončana januarska akcija – Krava i tele predati porodici Međedović

Još jedna, uspješno realizirana humanitarna akcija je iza nas. Tokom mjeseca januara, zahvaljujući vašim uplatama poštovani čitatelji, prikupili smo dovoljno sredstava za kupovinu krave porodici u potrebi.

 

Prije nekoliko dana, uspjeli smo predati kravu sa teletom porodici Međedović koja živi u selu nadomak Peći, u Republici Kosovo. Vidno obradovana porodica, zahvaljuje svim učesnicima akcije, čineći dovu Uzvišenom da ih nagradi naljepšom nagradom zbog iskazanog dobročinstva.

Ovo je ujedno 79. po redu dodijeljena krava u sklopu našeg projekta “VISOKI STANDARD ŽIVLJENJA – VISOKI STANDARD UDJELJIVANJA”. 

Svojim prilozima, realizaciju januarske humanitarne akcije omogućili su:

 • S. H. – 30 €
 • S. Z. – 20 €
 • O. A. – 50 €
 • H. S. – 10 €
 • M. H. – 15 €
 • I. A. – 20 €
 • A. G. – 10 €
 • M. D. – 20 €
 • R. B. – 20 €
 • R. A. – 20 €
 • M. T. – 10 €
 • M. Ć. – 15 €
 • E. M. – 10 €
 • M. B. – 10 €
 • S. K. – 10 €
 • L. R. – 10 €
 • M. D. – 10 €
 • M. H. – 10 €
 • M. T. – 10 €
 • E. D. – 10 €
 • S. R. – 10 €
 • Dž. Z. – 10 €

 

Ukupno, prikupljeno je 340 €. Navedenom iznosu pridodali smo 960 € iz našeg rezervnog budžeta, tako da je ukupna suma od 1’300 € utrošena za kupovinu kvalitetne krave sa teletom.

Uzvišenog molimo da nagradi naljepšom nagradom sve učesnike ove akcije – kako one koji su svojim prilozimo omogućili njen uspjeh, tako i one koji su na bilo koji drugi način pomogli njenu realizaciju.

Akciju za mjesec februar pokrenućemo tokom sutrašnjeg dana. Na redu je Bosna. – Nastojaćemo pomoći jednu od tamošnjih socijalno ugroženih porodica.

Budite nam i dalje podrška, i ne zaboravite kur’anski princip. – “Onaj koji čini dobro – sebi ga čini, a onaj ko radi zlo – radi protiv sebe, a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti.” (sura El-Džasije, 15. ajet)

.

IDENTITET.LU

.

 

Ceman
Autor članka: Ceman 10 veljače, 2022 16:53