Luksemburg/Kosovo: Okončana akcija za mjesec februar – Predata krava porodici Kovačević

Ceman
Autor članka: Ceman 31 ožujka, 2020 16:30

Luksemburg/Kosovo: Okončana akcija za mjesec februar – Predata krava porodici Kovačević

Početkom mjeseca februara pokrenuli smo humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za kupovinu krave porodici Kovačević na Kosovu.

Akcija je, uprkos vanrednom stanju zbog pandemije koronevirusa, sa blagim kašnjenjem uspješno realizovana, te je porodici Kovačević iz bošnjačkog sela Dobruša nadomak Istoka, u trajno vlasništvo predata rasna krava.

 

Slijede inicijali dobročinitelja, čiji novčani prilozi su omogućili realizaciju ove akcije:

 • H. S. – 30 €
 • Z. S. – 20 €
 • M. Z. – 30 €
 • A. G. – 50 €
 • D. M. – 30 €
 • L. M. – 10 €
 • A. R. – 20 €
 • G. V. – 30 €
 • J. E. – 10 €
 • S. M. – 25 €
 • B. A. – 50 €
 • O. B. – 20 €
 • T. E. – 100 €
 • H. A. – 100 €
 • H. E. – 20 €
 • M. Š. – 50 €

 • H. S. – 30 €
 • Z. S. – 20 €
 • E. D. – 50 €
 • J. D. – 20 €
 • M. D. – 20 €
 • I. A. – 20 €
 • M. M. – 10 €
 • A. H. – 20 €
 • E. S. – 10 €
 • A. M. – 50 €
 • E. H. – 20 €
 • S. F. E. – 20 €
 • H. C. – 265 €
 • E. D. – 235 €
 • M. Ć. – 50 €
 • N. N. – 65 €

 

Ukupno je prikupljeno 1’500 €. Cjelokupni iznos smo iskoristili za kupovinu krave s fotografije iznad.

Ovom prilikom, srdačno se zahvaljujemo aktivistima humanitarnog udruženja “Lejla” s Kosova na čelu sa Izetom Kojićem, koji su i ovog puta – kao i nekim našim prijašnjim humanitarnim akcijama, izašli nam u susret kroz njihovo prisustvo i angažman na terenu, te su nam znatno olakšali realizaciju naše februarske akcije.

Također se zahvaljujemo svim učesnicima naše februarske humanitarne akcije, moleći Uzvišenog da im podari uputu, zdravlje i bereket u onome što rade.

A mi nastavljamo uz Allahovu pomoć dalje. – U danima koji su pred nama, pokrenut ćemo, ako Bog da, novu akciju.

Budite nam i dalje podrška, i ne zaboravite kur’anski princip. – “Onaj koji čini dobro – sebi ga čini, a onaj ko radi zlo – radi protiv sebe, a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti.” (sura El-Džasije, 15. ajet)

.

IDENTITET.LU

.

Ceman
Autor članka: Ceman 31 ožujka, 2020 16:30