Luksemburg/Kosovo: Krava i tele obradovali porodicu Kurta – Sa novembarskom akcijom dosegnut broj od 62 udijeljene krave

Ceman
Autor članka: Ceman 8 prosinca, 2020 16:21

Luksemburg/Kosovo: Krava i tele obradovali porodicu Kurta – Sa novembarskom akcijom dosegnut broj od 62 udijeljene krave

Novembarska humanitarna akcija uspješno je privedena kraju. Petočlana porodica Kurta iz prizrenskog sela Grnčare obradovana je kravom i teletom.

Još jednom, zahvaljujući vašem povjerenju i podršci dragi čitatelji, uspjeli smo realizovati ovu humanitarnu akciju i usrećiti ljude kojima je pomoć itekako bila potrebna.

Ovo je ujedno 62. po redu dodijeljena krava u sklopu našeg projekta “VISOKI STANDARD ŽIVLJENJA – VISOKI STANDARD UDJELJIVANJA”. Više od polovine dodijeljenih krava bile su steone, ili pak sa teletom – baš kao u slučaju ove novembarske akcije.

Svojim prilozima, realizaciju novembarske humanitarne akcije omogućili su:

 

 • A. H. – 20 €
 • S. H. – 30 €
 • S. Z. – 20 €
 • H. E. – 20 €
 • J. J. – 20 €
 • G. V. – 30 €
 • R. D. – 30 €
 • S. M. – 30 €
 • D. M. – 40 €
 • R. J. – 20 €
 • A. H. – 80 €
 • E. T. – 20 €
 • M. D. – 20 €
 • A. Š. – 20 €
 • S. E. – 10 €
 • Č. M. – 20 €
 • E. I. – 20 €
 • A. H. – 20 €
 • M. B. – 20 €
 • A. I. – 15 €
 • R. K. – 20 €
 • V. D. – 20 €
 • S. J. – 35 €
 • A. G. – 15 €
 • I. A. – 20 €

 • Dž. Z. – 50 €
 • M. B. – 20 €
 • H. S. – 20 €
 • A. A. – 20 €
 • S. H. – 20 €
 • S. K. – 20 €
 • O. E. – 50 €
 • B. M. – 20 €
 • A. G. – 10 €
 • E. T. – 20 €
 • S. S. – 20 €
 • F. H. – 10 €
 • Š. N. – 20 €
 • L. R. – 5 €
 • A. I. – 20 €
 • E. I. – 20 €
 • M. T. – 20 €
 • A. S. – 30 €
 • V. D. – 20 €
 • R. Š. – 50 €
 • S. R. – 20 €
 • S. L. – 30 €
 • F. L. – 20 €
 • S. R. – 30 €
 • E. H. – 20 €

 

Ukupno 1’200 €,, koliko je i utrošeno za kupovinu krave i teleta za porodicu Kurta.

Uzvišenog molimo da nagradi naljepšom nagradom sve učesnike ove akcije – kako one koji su svojim prilozimo omogućili njen uspjeh, tako i one koji su na bilo koji drugi način pomogli njenu realizaciju.

Akciju za mjesec decembar pokrenućemo tokom sutrašnjeg dana. Na redu je Sandžak. – Nastojaćemo pomoći jednu od tamošnjih socijalno ugroženih porodica.

Budite nam i dalje podrška, i ne zaboravite kur’anski princip. – “Onaj koji čini dobro – sebi ga čini, a onaj ko radi zlo – radi protiv sebe, a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti.” (sura El-Džasije, 15. ajet)

.

IDENTITET.LU

.

Ceman
Autor članka: Ceman 8 prosinca, 2020 16:21