Luksemburg: Konkurs za radno mjesto imama u džematu AIC SUD u Ešu

Ceman
Autor članka: Ceman 29 rujna, 2016 08:04

Luksemburg: Konkurs za radno mjesto imama u džematu AIC SUD u Ešu

Džemat “Association islamique et cultuelle du Sud – AIC SUD” sa sjedištem u Ešu -Luxemburg

raspisuje KONKURS

za prijem imama, hatiba i muallima.

Pored opštih, potrebno je da kandidat ispunjava i sljedeće uslove:

1. Završen islamski fakultet. Poželjno je da kandidat posjeduje radno iskustvo i položen hifz;

2. Tečno poznavanje bosanskog i arapskog jezika. Poželjno poznavanje, francuskog, njemačkog ili engleskog jezika, ili pak posjedovanje jake volje i spremnosti za učenjem francuskog jezika.

3. Sposobnost i volja rada u multikulturalnoj sredini.

NAPOMENA: Uz molbu, potrebno je da kandidat priloži:

1. CV (biografija) sa fotografijom,

2. Kopije diploma i idžazetnama,

3. Pismene preporuke,

4. Uvjerenje o nekažnjavanju.

Stupanje na dužnost od 1. januara 2017. godine. Prije stupanja na dužnost, potpisivanje radnog ugovora u trajanju od 2 godine, uz mogućnost produženja istog na još 2 godine.

Prijave slati na e-mail adresu džemata: aicsud@gmail.com

Prijave dostaviti najkasnije do 1. novembra 2016. godine.

IDENTITET.LU

Ceman
Autor članka: Ceman 29 rujna, 2016 08:04