Luksemburg: Džemat AIC SUD raspisuje konkurs za prijem imama, hatiba, muallima

admin
Autor članka: admin 2 lipnja, 2015 23:38

Luksemburg: Džemat AIC SUD raspisuje konkurs za prijem imama, hatiba, muallima

Džemat “Association islamique et cultuelle du Sud – AIC SUD” sa sjedištem u Ešu

raspisuje

KONKURS

za prijem imama, hatiba i muallima

Pored opštih, potrebno je da kandidat ispunjava i sljedeće uslove:

1. Završen islamski fakultet

2. Tečno poznavanje bosanskog i arapskog jezika. Poželjno poznavanje, francuskog, njemačkog ili engleskog jezika, ili pak posjedovanje jake volje i spremnosti za učenjem francuskog jezika.

3. Sposobnost rada u multijezičnoj i multikulturalnoj sredini

NAPOMENA: Uz molbu, potrebno je da kandidat priloži:

1. CV (biografija) sa fotografijom

2. Kopije diploma i idžazetnama

3. Pismene preporuke

Stupanje na dužnost od 1. avgusta 2015. Prije stupanja na dužnost, potpisivanje radnog ugovora u trajanju od 2 godine, uz mogućnost produženja istog na još 2 godine.

Prijave slati na e-mail adresu džemata: aicsud@pt.lu

Prijavu dostaviti najkasnije do 31. maja 2015. godine.

admin
Autor članka: admin 2 lipnja, 2015 23:38