Luksemburg: CET ukazao na diskriminaciju muslimana

admin
Autor članka: admin 30 svibnja, 2015 23:21

Luksemburg: CET ukazao na diskriminaciju muslimana

Zadnje sedmice mjeseca oktobra (29.10.2013.), Centar za jednakost tretmana (Centre pour l’égalité de traitement – CET), uputio je pismenu preporuku mandataru nove luksekmburške Vlade, Xavieru Bettelu, u kojem se od njega zahtjeva da u budućem programu rada nove Vlade obrate posebnu pažnju na pitanje konvencionisanja islama u Luksemburgu.

Naime, u svom dopisu CET se osvrnuo na nedavne medijske priloge kroz koje je Šura (Shoura), tj. Islamska zajednica u Luksemburgu izrazila svoje nezadovoljstvo zbog upornog nepriznavanja islama od strane vlasti, što odudara od njihove prakse u tretmanu drugih vjerskih zajednica u Luksemburgu. Na ovaj način, CET ukazuje na činjenicu da bez imalo sumnje, Šura ispunjava sve uslove za potpisivanje konvencije, te poziva da se pravila koja su bila primjenjena na druge vjerske zajednice u Luksemburgu, primjene i na muslimane.

Islam mora biti konvencionisan u Luksemburgu kako ne bi i dalje bio subjekat diskriminacije, te kako bi se muslimanima garantovala ista prava kao i članovima drugih vjerskih zajednicama.

Podsjećamo da nakon katolika, muslimani su druga vjerska zajednica na osnovu broja svojih članova u Luksemburgu.

Sa ovim dokumentom je i zvanično ukazano na neravnopravan status muslimana u Velikom Vojvodstvu.

Ukoliko želite pročitati pismo CET-a u cjelosti upućeno mandataru Bettelu, kliknite na link:
Lire la recommandation:
http://cet.lu/wp-content/uploads/2013/11/Reconnaissance-culte-musulman-10.2013.pdf

admin
Autor članka: admin 30 svibnja, 2015 23:21