Luksemburg/Bosna: Okončana julska akcija – Predata krava porodici Blagojević

Ceman
Autor članka: Ceman 13 kolovoza, 2019 15:38

Luksemburg/Bosna: Okončana julska akcija – Predata krava porodici Blagojević

Uprkos periodu kolektivnih odmora, julska humanitarna akcija realizovana je uspješno. Prikupljena novčana sredstva omogućila su nam kupovinu krave koju smo predali šestočlanoj porodici Blagojević koja živi nadomak Tešnja, u Bosni i Hercegovini.

Svojim uplatama, realizaciju julske humanitarne akcije omogućili su:

 

 • A. H. – 20 €
 • A. H. – 20 €
 • E. T. 50 €
 • H. S. – 30 €
 • S. L. – 50 €
 • A. S. – 30 €
 • A. T. – 500 €
 • T. D. – 20 €
 • S. H. – 30 €
 • M. C. – 20 €
 • J. J. – 50 €
 • M. I. – 20 €
 • S. K. – 20 €
 • N. Š. – 20 €

 • R. Š. – 50 €
 • S. R. – 50 €
 • S. S. – 30 €
 • S. Z. – 40 €
 • E. D. – 50 €
 • M. D. – 20 €
 • Z. Š. – 15 €
 • A. E. – 20 €
 • M. R. – 10 €
 • G. V. – 30 €
 • H. E. – 20 €
 • L. M. – 10 €
 • S. R. – 50 €

 

 

Ukupno 1’275 €, od kojih je 900 € utrošeno za kupovinu krave koju možete vidjeti na fotografiji objavljenoj u sklopu ovog priloga, dok je ostatak u visini od 375 € pridružen preostaloj sumi iz ranijih akcija (482 €), tako da u rezervnom budžetu trenutno raspolažemo sa iznosom od 857 €.

Porodica Blagojević srdačno se zahvaljuje svim učesnicima ove akcije, a također izraze zahvale upućujemo i mi u ime našeg portala. Ujedno se zahvaljujemo i aktivistima na terenu čija tehnička pomoć je značajno doprijenela realizaciji zamišljenog. – Uzvišenog molimo da svim učesnicima podari uputu i bereket u zdravlju, porodici i imetku.

Sa ovim upspješno je okončana još jedna naša akcija. Naredna humanitarna akcija, za mjesec avgust, biće pokrenuta na našem portalu vjerovatno još koliko sutra. Za avgust mjesec na redu je Makedonija.

Budite nam i dalje podrška, i ne zaboravite kur’anski princip. – “Onaj koji čini dobro – sebi ga čini, a onaj ko radi zlo – radi protiv sebe, a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti.” (sura El-Džasije, 15. ajet)

.

IDENTITET.LU

.

Ceman
Autor članka: Ceman 13 kolovoza, 2019 15:38