Luksemburg/Bosna: Okončana akcija za februar – Predata krava porodici Ajanović

Ceman
Autor članka: Ceman 16 ožujka, 2023 12:42

Luksemburg/Bosna: Okončana akcija za februar – Predata krava porodici Ajanović

Februarska humanitarna akcija uspješno je privedena kraju. Šestočlana porodica Ajanović iz sela Reljevo, sarajevska opština Novi Grad, obradovana je kvalitetnom steonom kravom.

Još jednom, zahvaljujući vašem povjerenju i podršci dragi čitatelji, uspjeli smo realizovati ovu humanitarnu akciju i usrećiti ljude kojima je pomoć itekako bila potrebna.

Ovo je ujedno 93. po redu dodijeljena krava u sklopu našeg projekta “VISOKI STANDARD ŽIVLJENJA – VISOKI STANDARD UDJELJIVANJA”. Više od polovine dodijeljenih krava bile su steone, ili pak sa teletom.

Svojim prilozima, realizaciju decembarske humanitarne akcije omogućili su:

 • R. K. – 45 €
 • I. A. – 20 €
 • M. D. – 40 €
 • S. K. – 10 €
 • E. M. – 20 €
 • A. Š. – 100 €
 • M. Ć. – 20 €
 • B. M. – 20 €
 • A. I. – 20 €
 • A. G. – 10 €
 • H. S. – 20 €
 • A. A. – 20 €
 • B. N. – 20 €
 • H. S. – 20 €
 • R. K. – 20 €
 • M. I. – 20 €
 • M. P. – 20 €
 • V. D. – 20 €
 • E. D. – 20 €
 • F. L. – 50 €
 • S. V. – 10 €
 • A. S. – 20 €
 • S. R. – 20 €
 • J. J. – 10 €
 • Dž. Z. – 20 €
 • M. B. – 10 €
 • S. K. – 20 €
 • S. V. – 20 €
 • E. D. – 20 €
 • A. I. – 10 €
 • Z. Š. – 20 €
 • A. Ć. – 20 €
 • A. H. – 20 €
 • I. K. – 10 €
 • A. H. – 20 €
 • A. S. – 20 €
 • R. Š. – 20 €
 • M. M. – 20 €
 • E. K. – 20 €
 • S. R. – 20 €
 • E. H. – 10 €
 • N. H. – 20 €
 • A. I. – 20 €
 • R. Š. – 50 €
 • E. T. – 20 €
 • M. T. – 50 €
 • D. R. – 20 €
 • F. N. – 20 €
 • A. T. – 125 €
 • H. E. – 25 €
 • H. S. – 10 €
 • S. Z. – 20 €
 • S. H. – 30 €
 • O. E. – 100 €
 • H. A. – 10 €
 • G. M. – 50 €
 • O. A. – 100 €
 • D. A. – 20 €
 • R. J. – 15 €

 

Cjelokupan prikupljeni iznos u visini od 1’600 €, čemu je pridodato 20€ iz rezervnog budžeta, utrošen je za kupovinu i transport kvalitetne steone krave koja je, zahvaljujući aktivistima udruženja Tempo koji se nalaze na terenu, već predata porodici Ajanović.

Uzvišenog molimo da nagradi naljepšom nagradom sve učesnike ove akcije – kako one koji su svojim prilozimo omogućili njen uspjeh, tako i one koji su na bilo koji drugi način pomogli njenu realizaciju.

Akciju za mjesec mart, sa malim zakašnjenjem, pokrećemo uskoro. Na redu je Sandžak. – Nastojaćemo pomoći jednu od tamošnjih socijalno ugroženih porodica.

Budite nam i dalje podrška, i ne zaboravite kur’anski princip. – “Onaj koji čini dobro – sebi ga čini, a onaj ko radi zlo – radi protiv sebe, a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti.” (sura El-Džasije, 15. ajet)

.

IDENTITET.LU

.

 

 

 

 

 

 

Ceman
Autor članka: Ceman 16 ožujka, 2023 12:42